cergntnu.wordpress.com
Sykkel- et fantastisk transportmiddel
Fysisk aktivitet er avgjørende for god helse. Det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå og risiko for hjerte- og karsykdommer, risiko for overvekt og fedme, diabetes type 2, høyt blodt…