ceosgalegos.com
Sobre a muralla de Lugo de @SeraPhotoArt
No día do 18 aniversario da súa declaración como “Patrimono da Humanidade” pola UNESCO.