ceosgalegos.com
Premios do público
Para votar como púbico é necesario rexistrarse no sistema como usuario. O rexistro é de balde.O público pode votar tantas imaxes como queira de todas as categorías. Pero só poderá votar unha vez po…