ceosgalegos.com
Os autores
O editor A coidada edición, os textos, a escolla das imaxes, a selección do estudo gráfico responsable e da imprenta correspóndelle a X. Dosi Veiga. Quizais sexa o editor que necesitaba un traballo…