ceosgalegos.com
Espectro de Brocken nos Ancares de Luis Vilanova
O espectro de Brocken é un fenómeno difícil de ver, captado neste caso nos montes dos Ancares (Lugo)