ceosgalegos.com
Eclipse eclipsada
Momentos finais da eclipse penumbral. As nubes e a néboa cobren xustamente a parte máis escura da lúa.