ceosgalegos.com
Cortando o ceo na serra do Cando de José Gadea Santos
Na serra do Cando (Pontevedra) tirouse esta imaxe dos aeroxeradores co ceo estrelado de fondo, nunha toma de 30 segundos.