ceosgalegos.com
Coñécenos
Que é Ceos Galegos é un proxecto de divulgación e comunicación social. De ciencia, no sentido amplo da palabra, pois inclúe astronomía, xeoloxía, bioloxía… pero tamén historia, arqueoloxía, literat…