ceosgalegos.com
Circumpolar sobre a Pena de Rodas de Marcos Gestal
Sobre a Pena de Rodas (Outeiro de Rei, Lugo), lugar con posible aliñamento solsticial, o ceo parece xirar ao redor da estrela polar.