ceosgalegos.com
AstroGalicia 2019: a festa galega das estrelas
AstroGalicia cumpre xa dez anos. Creamos un espazo de lecer e divulgación científica ao redor da astronomía. Serve tanto de punto de encontro das asociacións astronómicas galegas como para que xent…