centarzalicnirazvoj.com
Radionica - Samospoznajom do svoje istinske božanstvenosti 09.03.2019.
Samospoznajom do svoje istinske božanstvenosti je radionica u okviru koje su polaznici mogli da se bolje upoznaju sa vrstama emocija i kako da ih prepoznaju, kao i da definišu svoje potencijale kroz kvalitete koje poseduju u vidu osobina koje im u konkretnim segmentima života mogu biti krucijalne za postizanje uspeha. Takođe, naučili su da prepoznaju obrasce