centarzalicnirazvoj.com
Psihološki problemi ljudi nakon 35. godine
Svaki život ima svoj početak sredinu i kraj. Kad kažemo „srednje životno doba“ ili „kriza srednjih godina“, mislimo na srednju ili drugu polovinu života u koju zakoračimo sa jednom vrsatom bilansa, možda blagog razočaranja ili melanholije, ali često sa puno upitanosti i traženja odgovora. Dok je Sigmund Frojd bio revolucionar koji je psihologiji doneo fokus