centarzalicnirazvoj.com
Lakoća života se ne dobija
Posmatrate ljude oko sebe, svoje prijatelje, kolege, ljude na ulici, i nekako vam se čini da su njima nekako zvezde naklonjene, da im u životu baš nekako lagano ide i da se nisu nešto pomučili da dođu do svega toga što trenutno imaju. Pitam se samo, da li je baš sve tako, ili se vama