centarzalicnirazvoj.com
Kako povećati socijalnu (emocionalnu) inteligenciju
Često pitanje koje dobijam od pratilaca jeste – kako povećati socijalnu, tj. emocionalnu inteligenciju? Kada se kaže inteligencija, obično se misli na onaj famozni IQ, a to je isključivo logička inteligencija i o tome ćete čitati u nekom narednom tekstu. Sada govorimo isključivo o toj socijalnoj inteligenciji, iako ima više vrsta inteligencija. Mada, neko kaže ima