centarzalicnirazvoj.com
Individualna psihoterapija sa Majom Pavlov u Subotici 07.11.2019. (2019-11-07)
Individualna psihoterapija predstavlja proces gde klijent i psihoterapeut rade jedan na jedan. U psihoterapijskom procesu klijent istražuje svoja osećanja, verovanja i ponašanja radeći sa važnim događajima, uspomenama i uticajnim osobama iz svoje prošlosti. Tokom procesa terapeut pomaže klij