centarzalicnirazvoj.com
Hipnomeditacija - antistres program (2019-03-15)
Holistički centar Laterna Vas poziva na Hipnomeditaciju 15.03.2019.god u 18h, Kisele vode 8/21a ,koju će voditi Biljana Pilipović Rokvić – Sertifikovani Hipnotarapeut i član Američke asocijacije Hipnotarapeuta (AIA),Procesor Dubokog Peata, Trener ličnog razvoja. Svi koji žele mo