cees.brakenhoff.net
Rome, Italië | Cees Brakenhoff
Na een reis van huis, via Rotterdam naar Rome, waarvandaan ik naar huis zal fietsen. De eerste dagen deze mooie stad bewonderd.