cees.brakenhoff.net
Sarria, Spanje | Cees Brakenhoff
Het begon vanmorgen heel mooi met een rit door dorpjes met veel kleine boeren bedrijfjes. Ook de wegen waren navenant, smal en gevarieerd. De boeren slimheid kwam tot uiting bij de kerkjes, alwaar steevast een mannetje stond met een parochie stempel en een bakje voor de donatie. Naut wees me een …