cederquistoco.wordpress.com
Kartlägg ditt nätverk
Att bygga ett stort och bra nätverk är det effektivaste sättet att marknadsföra sig på. Men det är inte bara att bygga och bygga. Nätverk behöver underhållas precis som allt annat. När gick du igen…