cdrmuseudelapauma.cat
Llatar fent rogle
Fer rogle mentre es treballa o llata la pauma, és una pràctica que es recupera cada any al Mas de Barberans coincidint amb la Fira de les Fibres Vegetals. Hi participen llatadores de diferents municipis de les Terres de l’Ebre que mostren la seua destresa i mestratge trenant les fulles de margalló.