cdramabase.com
[Coming Soon] Youth Fight
Xiang Zhen (Zheng Shuang), Qian Bei Bei (Gai Yue Xi), Ding Lan (Xu Yue), Jin Xiao Ni (Chen Xiao Yun) and Yu Hui (Wang Xiu Zhu) are five young women with completely different personalities who got t…