cdnth6875.org
Vui Cười
Bồ và Vợ Hai Lúa (St.) 1. Bồ thích rủ ta đi chơi khuya. Vợ luôn bắt ta về sớm. 2. Vợ đưa ta về nhà bà ngoại. Bồ muốn đưa ta tới cửa hàng. 3. Bồ muốn ta mặc quần áo đẹp. Vợ muốn ta mặc quần áo bề…