cdnth6875.org
Đưa tiễn.
Thùy Dương Tiễn người vào một đêm buồn, Mưa rơi tí tách ngàn muôn giọt sầu… Giọt thì thầm gọi tên nhau, Giọt bâng khuâng nhớ,giọt sầu xa xôi. Giọt nũng nịu , giọt sầu đời, Giọt hôm nao nhớ, g…