cdnth6875.org
Có một nỗi nhớ
Thiên Di-Phạm Văn Tòng Ra đi tôi nhớ về người Nhớ hàm răng khểnh môi cười dễ thương Tôi thương nhớ từng con đường Ngày ngày hai buổi đến trường em đi Bây giờ tình đã ra đi Còn thương còn nhớ được g…