cdnth6875.org
Ta lại có nhau…
Thùy Dương Chỉ vài năm nữa mà thôi ! Rồi thì ta sẽ muôn đời bên nhau Chỉ vài năm… có chi lâu? Huống hồ tim đã in sâu bóng người Chỉ vài năm nữa buông xuôi Hồn bay khắp bốn phương trời mênh ma…