cdnth6875.org
Người buông tay nhau ra
Anh Hai Chai Người buông tay nhau ra Giữa đám đông xa lạ Giữa chợ đời phù hoa Buông tay nhau … rồi khóc Khoé mắt cay cay… Đôi môi mặn đắng… Người buông tay nhau ra, Bên tai…