cdnth6875.org
Dại khờ
Thuỳ Dương Tui mược kệ dẫu người quên hay nhớ Dẫu trời mưa hay nắng ngọt mật ong Lúa đương thì con gái trổ vàng bông… Hột chắc nẫm như tình tui chín tới … Tui mược kệ ai cười tui hư hỏn…