cdnth6875.org
HẮN VÀ TÔI
Thùy Dương Hoàng hôn vừa tắt sau những vạt cỏ tranh , thấp thoáng một bóng chim vút nhanh qua bầu trời buông giọng cô đơn,,, Tôi ngừng bút ngó theo bóng chim bay khuất vào cánh rừng đang dần nhạt n…