cdnth6875.org
Tháng tư đi giữa Sài Gòn…
Anh Hai Chai Mỏi chân đi giữa Sài Gòn… Đèn xanh , xe chạy cán mòn vệt vôi Vai mang lũ khủ buồn vui Cái thời xưa ấy , khóc cười mộng mơ Nhìn tôi khô héo bây giờ… Mang theo kỷ niệm ngây …