cdnth6875.org
Tiếng Việt tuyệt vời
Nguyễn Bích Sơn (Sưu tầm) Bài thơ này có 8 cách đọc. Có lẽ chỉ có tiếng Việt mới phong phú như thế ! 1. Bài thơ gốc (bài 1): Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời Thú vui thơ rượu chén đầy vơi Hoa cài gi…