cdnth6875.org
Bạch Mai…
Thùy Dương Em kiêu sa một vóc hình… Sắc hương từ những kết tinh vô thường, Gót hài nhẹ tợ khói sương… Áo tà nguyệt bạch trắng dường mây bay. Lẻ loi một nhánh hoa gầy… Mong manh tr…