cdnth6875.org
Tình thơ gió lộng
Thiên Di-Phạm Văn Tòng Thôi em áo tím phai màu Tàn câu thề hẹn mai sau mất rồi Còn đâu đỏ má hồng môi Có chăng bến ấy bồi hồi gấm hoa Biết không…Đông khóc nhạt nhòa Rồi mùa xuân đến đơm hoa t…