cdnth6875.org
Chim bay về tổ…
Thùy Dương Chim bay về tổ… Cây nghiêng bóng dài… Riêng ta ngồi đợi, Những chiều nắng phai. Chân đi đã mõi, Mùa vẫn chưa tàn, Nửa dòng sông cạn, Nửa sầu mênh mang… Trái tim chùng x…