cdnth6875.org
Sợi gì
Thiên Di-Phạm Văn Tòng Sợi tình cột chặt đôi mi Áo hoa lộng gió rủ bay hương nồng Sợi yêu buộc tóc mênh mông Má hồng phai nhạt,mắt lồng màu si Yêu như loài thú dị kỳ Rít tru vực thẳm,đổ ghì sương s…