cdnth6875.org
Tin buồn
cdnth6875 vừa nhận được tin buồn Được tin bạn : Nguyễn Đức Thu Cựu học sinh Cường Để của khóa 68-75 Từ trần lúc 9g05 ngày 28 tháng 12 năm 2018 (Nhằm ngày 22 tháng 11 năm Mậu Tuất ) Hưởng thọ 63 …