cdnth6875.org
NHỮNG CƠN MƯA KỶ NIỆM
Anh Hai Chai Hôm nay cơn mưa lớn đầu mùa kéo đến bất chợt nơi tớ đang hiện hữu ,không như ở Sài Gòn ,trước mỗi cơn mưa đều có mây xám kéo về giăng kín mít cả bầu trời, và gió cuốn thốc đi những ch…