cdnth6875.org
Tự khúc Pleiku
Thiên Di- Phạm Văn Tòng Đi qua dốc mỏi nắng vàng Pleiku và em: ngỡ ngàng sớm mai Sương mù kiên nhẫn miệt mài Che bình minh đến mặc ai vội vàng Tiếng Cồng xa lắc vọng vang Nắng lên tô đậm sắc vàng h…