cdnth6875.org
Tình Thiên Thu (3)
Trầm Tưởng- NCM Tim đau, tim đã đau rồi! Chờ mong hơi ấm, tay người dịu xoa Hỡi người có biết chăng ta? Tim đau thì ít, lòng ta đau nhiều * Người ơi có biết tình yêu? Con dao hai lưỡi mang nhiều th…