cdnth6875.org
Nẻo Sơn Khê
Thiên Di-Phạm Văn Tòng Mỉm cười ta chia tay Bỏ Qui Nhơn tháng ngày Bỏ bao nỗi đắng cay Lệ rưng rưng chân mày Mây có thương cũng thế Gió có thổi vỗ về Sao ngăn lời kể lể Quên đi một cơn mê Biển thôi…