cdnth6875.org
VERTIGO
Từ Mạnh Long VERTIGO còn gọi là Rối Loạn Tiền Đình(?) Nguyên nhân có nhiều lý do, nhưng đa số là do nhiễm trùng phần trong cùa tai (inner ear) Cách chữa: uống thuốc say sóng GRAVOL. Bệnh có thể hết…