cdnth6875.org
Trước Mộ Chiều Thu
Thùy Dương Sợi gió chiều nay về rất lạ Chẳng lạ vì hương hay vì hoa Lạ vì gió mặn pha nước mắt Của một người vừa mất hôm qua Đường đến tim nhau dài rất dài. Chẳng xa vì ngày nhạt ,nắng phai Chẳng x…