cdnth6875.org
Em và Anh
Phượng Lầu Em và Anh luôn kề nhau chung lối, Bên Anh ngồi Em nằm cạnh mình vui, Ta bên nhau dẫu nắng tỏa mưa rơi, Luôn có nhau sớm trưa hay chiều tối. Dẫu có khi Anh bỏ Em trơ trọi, Em vẫn chờ vẫn …