cdnth6875.org
CHO TRỌN CUỘC TÌNH
Trần Thị Hiếu Thảo Một buổi sáng mùa thu nhưng bầu trời trong veo. Làm cho bà Ngọc Lan cảm thấy cảm thấy đôi mắt mình như muốn trong veo theo. Bà nhìn ra sân nhà và ngoài đường nhà theo lệ thường. …