cdnth6875.org
Trường xưa – Trường nay
Phượng Lầu Ngày xưa cắp sách đến trường, Học toán, lý, hoá, văn chương, sử nhà. Học địa lý, học hát ca, Học thêu, may vá, bánh ta, bánh người… Sinh ra học khóc, học cười, Học ăn, học nói, học…