cdnth6875.org
Trăng khuyết
Nguyên Lượng Thái Vầng trăng nửa khuyết sẽ về đâu ? Vỡ giọt sương khuya mộng gối đầu Cố giấu niềm đau cùng nỗi nhớ Đêm buồn rũ dạ dưới trời sâu! Đêm sầu vẳng tiếng ễnh ương kêu Vọng lại trong đêm v…