cdnth6875.org
Vuốt Mớ Tóc Mai Trong Mơ
Thiên Di-Phạm Văn Tòng Đêm rồi mơ vuốt tóc mai Trong cơn hoang tưởng thấy dài lối đi Lối về xóm nhỏ chia ly Phượng hồng rũ lá, kiêu kỳ hoa bay Giật mình thấy tóc trên tay Lệ đâu dần ứa mắt cay cay …