cdnth6875.org
Hững hờ
Thùy Dương Mình yêu từ bao giờ? Có khi anh chẳng nhớ! Chỉ mình em dại khờ… Ghi vào từng trang vở. Khi hạnh phúc ra đi, Nụ cười em héo úa… Con sông cạn khô dòng, Nay tràn bờ, cuồng nộ &#…