cdnth6875.org
Người đã bỏ tôi
Dinh Nam Người bỏ tôi rồi có phải không ? Bơ vơ cánh nhạn lạc lưng trời Cổng đời khép lại thời hoa thắm Mưa nắng dãi dầu cánh phượng rơi Người đã bỏ tôi nửa đoạn đường Cánh diều chao đảo liệng trên…