cdnth6875.org
Làm thế nào để không kết giao nhầm người?
Từ Mạnh Long (sưu tầm) Tăng Quốc Phiên là một trong “tứ đại danh thần” của triều đại nhà Thanh, ông cũng là một nhà tư tưởng rất nổi tiếng thời cận đại, đã đúc kết ra những nguyên tắc vô cùng hữu í…