cdnth6875.org
Như một lời cuối
Thiên Di phạm Văn Tòng Giờ thì người đã xa tôi Leo lên đỉnh nhớ buồn buồn thương thương Người đang ru giấc miên trường Tôi còn mòn mỏi dặm đường cô đơn Chắc là hết giận hết hờn Hết thương hết ghé…